tips_tricks

Filed in MySQL Możliwość komentowania tips_tricks została wyłączona

How to connect to database when “no free connection”:

gdb -p $PID -ex "set max_connections=$how_many" -batch

,

mysql_stats

Filed in MySQL Możliwość komentowania mysql_stats została wyłączona

database size report

SELECT 
  count(*) tables,
  concat(round(sum(table_rows) / 1000000, 2), 'M') rows,
  concat(round(sum(data_length) / (1024 * 1024 * 1024),2),'G') data,
  concat(round(sum(index_length) / (1024 * 1024 * 1024),2),'G') idx,
  concat(round(sum(data_length + index_length) / (1024 * 1024 * 1024),2),'G') total_size,
  round(sum(index_length) / sum(data_length), 2) idxfrac
FROM
  information_schema.TABLES;

table size report

SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) "Size in MB" 
 FROM information_schema.TABLES 
 ORDER BY 3 DESC 
 LIMIT 20;

per schemas size report

SELECT 
  count(*) tables,
  table_schema,
  concat(round(sum(table_rows) / 1000000, 2), 'M') rows,
  concat(round(sum(data_length) / (1024 * 1024 * 1024),2),'G') data,
  concat(round(sum(index_length) / (1024 * 1024 * 1024),2),'G') idx,
  concat(round(sum(data_length + index_length) / (1024 * 1024 * 1024),2),'G') total_size,
  round(sum(index_length) / sum(data_length), 2) idxfrac
FROM
  information_schema.TABLES
GROUP BY table_schema
ORDER BY sum(data_length + index_length) DESC
LIMIT 10;

indexes size report

SELECT 
  TABLE_SCHEMA,
  TABLE_NAME,
  ENGINE,
  SUM(DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH) AS size,
  SUM(INDEX_LENGTH) AS index_size
FROM
  INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE
  TABLE_SCHEMA NOT IN ('mysql' , 'information_schema', 'performance_schema') AND ENGINE IS NOT NULL
GROUP BY TABLE_SCHEMA , TABLE_NAME
ORDER BY index_size desc
LIMIT 10;

, , ,

Dyżur

Filed in Dyzury_adm Możliwość komentowania Dyżur została wyłączona

Wrzesień:

17.09.2017 – 15-24

24.09.2017 – 15-24

 

Październik

14. 15-24

29. 15-24

Listopad

01. 06-15

06. 20-24

Grudzien

03. 06-15

17. 15-24,

31. 06-15

lama

Filed in www Możliwość komentowania lama została wyłączona

testowe zdjęcielama

Instalacja bezprzewodowej karty tp-link wn422g v2

Filed in Linux | System Możliwość komentowania Instalacja bezprzewodowej karty tp-link wn422g v2 została wyłączona

Instalację wykonano na systemie Debian Squezze

Najpierw instalujemy niezbędne pakiety

apt-get install build-essential module-assistant linux-headers-`uname -r` wireless-tools hostapd dnsmasq

Instalacja sterownika karty:

cd /lib/firmware
wget http://linuxwireless.org/download/htc_fw/1.3/htc_9271.fw
wget http://linuxwireless.org/download/htc_fw/1.3/htc_7010.fw
wget http://wireless.kernel.org/download/compat-wireless-2.6/compat-wireless-2012-07-03.tar.bz2
tar -xjvf compat-wireless-2012-07-03.tar.bz2
cd compat-wireless-2012-07-03
./scripts/driver-select ath9k_htc
make
make install
modprobe ath9k_htc
ifconfig wlan0 up

Ustawienie trybu Access Point na kartach z chipem AR9271

Kiedy ręczna próba ustawienia karty wifi w tryb Master nie powiedzie się poprzez wydanie polecenia:

iwconfig wlan0 mode master

Otrzymujemy komunikaty:

Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
 SET failed on device wlan0 ; Invalid argument.

Z pomocą przychodzi nam program hostadp, dzieki niemu możliwe jest wymuszenie trybu pracy karty jako Master – Access Point.

Prosta konfiguracja polega na dodaniu do pliku /etc/hostapd/hostapd.conf:

interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=nazwa_sieci
channel=11
hw_mode=gauth_algs=1
wpa=3
wpa_passphrase=haslo
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP CCMP
rsn_pairwise=CCMP
macaddr_acl=0
accept_mac_file=/etc/hostapd/hostapd.accept
deny_mac_file=/etc/hostapd/hostapd.deny

touch /etc/hostapd/hostapd.deny

touch /etc/hostapd/hostapd.accept

 Aby klienci automatycznie otrzymywali adresy przez dhcp do pliku /etc/dnsmasq.conf dodajemy.

interface=wlan0 dhcp-range=192.168.3.2,192.168.3.10

Na koniec przydzielamy adres IP naszej karcie wifi. Do pliku /etc/network/interfaces odaje

auto wlan0
 iface wlan0 inet static
 address 192.168.3.1
 network 192.168.3.0
 netmask 255.255.255.0
 broadcast 192.168.3.255

Włączamy nat dla sieci 192.169.3.0

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.3.0/24 -d 0/0 -j MASQUERADE
Źródła:

Zmiana domyślnego edytora w systemie

Filed in Linux | System Możliwość komentowania Zmiana domyślnego edytora w systemie została wyłączona

There are 3 choices for the alternative editor (providing /usr/bin/editor).

update-alternatives –config editor

Wybór Ścieżka Priorytet Status
————————————————————
0 /bin/nano 40 tryb auto
1 /bin/nano 40 tryb ręczny
* 2 /usr/bin/mcedit 25 tryb ręczny
3 /usr/bin/vim.tiny 10 tryb ręczny

Naciśnij Enter, aby pozostawić bieżący wybór[*], albo wpisz wybrany numer:

,

Wyświetlanie pliku bez # i pustych linii

Filed in Linux | System Możliwość komentowania Wyświetlanie pliku bez # i pustych linii została wyłączona

cat plik_na_dysku |grep -E -v “^#|^$”

Lista aktywnych polaczeń

Filed in Linux | System Możliwość komentowania Lista aktywnych polaczeń została wyłączona

grep -v udp /proc/net/ip_conntrack|cut -c 12-|cut -d ” ” -f 2,3,4,5,6|sort -k 2,5 | less

,

new password to mysql database

Filed in MySQL Możliwość komentowania new password to mysql database została wyłączona

Zatrzymujemy serwer baz danych mysql:

/etc/init.d/mysql stop

uruchamiamy serwer mysql bez hasła:

mysqld_safe --skip-grant-tables &

podłączamy się do bazy i ustawiamy nowe hasło dla administratora:

mysql -u root

mysql> use mysql;

mysql> update user set password=PASSWORD(“NOWE_HASŁO”) where user=’root’;

mysql> flush privileges;

mysql> quit

restartujemy serwer i logujemy się wpisując nowe hasło:

/etc/init.d/mysql restart

mysql -u root -p

, , , ,

TOP
DPNET.PL